torsdag 2 januari 2014

Mattehjälpen erbjuder följande:

1. Derivering och integrering i en eller flera variabler.

2. Första och andra ordningens ordinära differentialekvationer.


3. Vektor och matrisalgebra.


4. Diskret matematik och enklare talteori.


5. Grundskole- och gymnasiematematik på alla nivåer


6. Privat hjälp enl överenskommelse.